Indledning m Portugal  m Spanien mHolland mFrankrig m England m USA m Konklusion

 Sevilla 1590

Sevilla, byen der danner udgangspunkt for Spaniens opdagelsesrejser.

Spaniens handelsimperium

I 1545 opdager Spanien verdens største sølvmine i Sydamerika, Potosi-minen. Med sølvet fra Potosi og andre miner kan Spanien financiere handel med Kina og opretholde et stærkt militærregime, der anvendes til at blokere for tyrkernes ekspansion i Middelhavet og bekæmpe hollændernes kamp for at frigøre sig fra Spaniens overherredømme.

Spaniens opkomst, 1500-1550
Forudsætningen for Spaniens opkomst sker i 1492 hvor monarkiet beslutter at finde en ny søvej til indien, ved at sende Columbus fra Genova over Atlanterhavet og dermed oprette en handelsvej til Indien ved at sejle rundt om jorden. I sit prospekt fremlægger Columbus sejlturens forventede længde urealistisk, fordi han har beregnet jordens omkreds forkert og han når ikke frem til Indien, men opdager i stedet for et nyt kontinent, der senere kaldes for Amerika.

Spaniens storhedstid, 1550-1600
I begyndelsen af 1500-tallet tjener Spanien på erobringer fra indianerne, men først fra 1550´erne bliver Spanien rigt på grund af sølv-minedriften i Spansk Amerika. Den største sølvmine er Potosi. Sølvet fragtes med konvoj til Sevilla hvor det kontrolleres af kejser Karl V`s handelsministerium Casa de Contratación. (Elton 1990:647). En stor del af sølvet fragtes videre til Genova, hvis banker organiserer financieringen af opbygningen af den nye verden. Fra 1573 åbnes en ny rute over Stillehavet, fra Acapulco til Manila i Philipinerne. Spanien organiserer Manila som deres distributionscenter i Asien, med Kina som den vigtigste kunde.

Habsburgeren Karl V kontrollerer Spanien, Østrig og de Spanske Nederlande, der består af det nuværende hollandske og belgiske område. I 1555 overdrager Karl V sit rige til sin søn Philip II.
I 1580-1640 får Spanien kontrol over Portugal og har nu fire hovedfjender tilbage, hollænderne, franskmændene, englænderne, og tyrkerne.

Spaniens største afsætningshavn i Nordeuropa er Antwerben i de Spanske Nederlande. (Det nuværende Belgien).

Spaniens fald, 1600-1700

Spaniens herredømme trues fra to sider, Tyrkiets ekspansion i Middelhavet og oprørsbevægelser i Nordeuropa, ledet af protestanter i Nordtyskland og Calvinister i Holland.
De nordtyske oprørere truer Spaniens center for minedrift styret fra Augsburg i Sydtyskland og hollændernes oprør truer Antwerben, der er Spanien-Portugals største distributionscenteri Nordeuropa.

Tyrkiets opkomst
Tyrkernes ekspansion i Middelhavet truer Spaniens strategisk vigtige kornforsyning fra Sicilien og i 1571 blokerer en alliance mellem Spanien og Venedig midlertidigt for tyrkernes ekspansion i Middelhavet i slaget ved Lepanto, ud for Grækenlands kyst.
For at financiere en militær blokade af tyrkernes ekspansion hæver Spanien skatterne i deres områder, bl.a. til at financiere flådeudgifterne. De øgede skatter fører til oprør i det hollandske område. (Parker 2000).

Spaniens fald og Hollands selvstændighedsbevægelse, 1572-1588
I de spanske nederlande indledes et oprør mod de øgede skatter og i 1572 erobrer hollænderne indsejlingen til Antwerben og får dermed mulighed for kontrol over handelen i Nordeuropa. Året 1572 bliver skelsåret hvor Sydeuropas kontrol over Nordeuropa, via Antwerben, bliver afløst af den næste førende handelsby, hollændernes hovedstad Amsterdam.

Den spanske armada, 1588
Som reaktion på hollændernes oprørs-/frihedsbevægelse, der bliver støttet af England, beslutter Spaniens kong Philip II, at nedkæmpe oprøret og sende en invasionsflåde mod England. I 1588 er invasionsplanen klar og den Spanske Armada afsejler mod England, kombineret med en hær der sendes mod Holland, hvor hæren skal nedkæmpe oprøret og derefter invadere England. Armadaen bliver besejret af den engelske flåde og hæren når ikke frem. Spaniens nederlag i 1588 medfører at Spanien mister sin militære kontrol over Nordvesteuropa, Holland og England.

Westphalia-traktaten, 1648
I 1612 indgår Spanien og Holland en våbenhvile, men Holland anerkendes først af Spanien i 1648, hvor der etableres en ny europæisk magtbalance i Westphalia-traktaten og andre traktater.

Spaniens nederlag giver Holland mulighed for at blive det næste førende handelsimperium.


Referencer: Spaniens handelsimperium

Bakewell 1984: 
Barker, Thomas W. 2004: Silver, Silk and Manila: Factors leading to the Manila Galleon Trade. http://ideas.union.edu/print.php?id=19
Elton. G.R. 1990: The New Cambridge Modern History: The Reformation 1520-1559 (Volume 2).
Parker, Geoffrey 2000: The Grand Strategy of Philip II. Yale University Press.
Parry, J.H.1982: The Age of Reconnaissance. Discovery, Exploration, and Settlement, 1450-1650.
Parry, J.H.: The Age of Discovery.
Parry, J.H. 1990: The Spanish Seaborne Empire. 
Spate, O.H.K. 2004: The Spanish Lake. Australian National University Press.
http://epress.anu.edu.au/spanish_lake/frames.php?page=&chapters=s 
Stein, Stanley J. & Barbara H. Stein 2000: Silver, Trade, and War: Spain and America in the Making of Early Modern Europe. JHU Press. (GB). 
Tracy, James 1990: The Rise of Merchant Empires. (GB)
Kilder
Treaty between Spain and Portugal concluded at Tordesillas; June 7, 1494.
The Avalon Project. www.yale.edu/lawweb/avalon/modeur/mod001.htm
FERDINAND and ELIZABETH 1492: Privileges and Prerogatives Granted by Their Catholic Majesties to Christopher Columbus: 1492.
The Avalon Project at Yale Law School. www.yale.edu/lawweb/avalon/colum.htm 

"Sølvbjerget" i Potosi i Bolivia tegnet af Pedro de Cieza omkring 1553.
(Kilde: Pedro de Cieza: Cronica del Peru. Sevilla 1553 med tegning af Potosi. Her: Bakewell 1984:iii og 11).
 
I 1545 får spanierne kendskab til "sølvbjerget" i Potosi, hvor en indianer tilfældigt opdager en sølvåre, som han fortæller sin herre om. (Bakewell 1984:8). Den nemme adgang til sølvet medføre en relativ hurtig tømning. 50 år med den bedste produktion. (Bakewell 1984:8).
Næste.

Acapulco, Spaniens vigtigste havneby på Sydamerikas Atlanterhavskyst.
Acapulco-Manila ruten:
Fra Acapulco sejler Manila-galeonen med sølv der bruges til at købe varer for i Kina, især silke.

Acapulco-Manila ruten bliver den første handelsrute i historien, der forbinder Sydamerika og Asien.

Stillehavet bliver en "spansk sø".
(Spate 2004). (webudgave).

Bohn, Michael 2008: verdenshandel.dk. netgrafik.com

 design: netgrafik.com Koncept Kronologi Teori Referencer Links  Indeks  Debat  Kontakt

 Til forsiden  Tilbage  Næste side