Indledning m Portugal  m Spanien mHolland mFrankrig m England m USA m Konklusion

 Versailles

Ludvig XIV. 1638-1715.
Malet af H-Rigaud i 1701. (WP).
Jean-Baptiste Colbert, 1619-1683. Frankrigs finansminister 1665-1683.
(Kilde: voltaire-integral.com/...).

Frankrigs handelsimperium

Spaniens tab af kontrollen med Holland, der stadfæstes i 1648, medfører at Frankrig bliver Europas nye militære stormagt, der rivaliserer med den hollandske økonomiske stormagt. Frankrigs fremvoksende handelsmagt styres af Kong Ludvig XIV, der anvender Versailles slottet som regeringsdomicil fra 1668. Ludvig XIV vælger Jean-Baptiste Colbert som hovedrådgiver og flådeminister.

Spaniens forsøg på at knuse de to fremvoksende handelsmagter, Holland og England, har sat fokus på verdenshandelens betydning for landenes overlevelse som politisk selvstændige enheder. Der opstår en spirende nationalistisk ånd, der bekæmper traditionen fra de tidligere aristokratiske familiedynastier med et oplysningsprogram, der kulminerer i den franske revolution i 1789.

Fransk merkantilisme 1650-1672
Hollands store handelsmæssige fremgang får Frankrig til at reagere med initiativer der skal gøre landet konkurrencedygtigt. Hvor Hollands opkomst var baseret på teknologisk udvikling at transportskibe, fokuserer Frankrig på en effektiv statsadministration, der skal fremme handelen ved hjælp af en merkantilistisk økonomisk politik.
Frankrigs indsats for at få indflydelse på verdenshandelen begynder med den franske finansministers Colbert`s planlægning af en handelsekspansion. I 1650 grundlægges et handelskammer og Colbert danner to handelskompagnier i 1664. (Boulle, P. 1981:105). I udviklingen af Frankrig fokuseres også på en kortkægning af landet. (Konvitz 1987).
Efter organisationen af en handelsadministration fokuserer Frankrig sin handelsekspansion på at trænge det hollandske handelsemperium tilbage.

Frankrigs ekspansion, krig mod Holland, 1672-1688
I 1672 invaderer Frankrig Holland og krigen forløber godt for Frankrig indtil 1688, hvor England skifter side og allierer sig med Holland indtil 1715.
Frankrigs udenrigspolitik svækkes af stridigheder mellem katolikker og protestanter (Huguonotter) og i 1685 ophæver Ludvig XIV det nantiske edikt, der fredede protestanterne og mange flygter til England.

England skifter side, fra alliance med Frankrig til alliance med Holland
I 1688 invaderer Holland Frankrigs allierede England og hjælper den engelske oppostion med at afsætte kongen og indføre "the Glorious Revolution". England allierer sig derefter med Holland mod Frankrig.
Holland og Englands forenede kræfter er mere end Frankrig kan klare og der forhandles en fredsløsning.
Hele 1700-tallet er præget af Frankrig og Englands kamp om verdensherredømmet, indtil Frankrig taber napoleonskrigene i slaget ved Waterloo i 1815.

Frankrig mod England 1688-1815

Kampen om kolonierne i Nordamerika og Indien
I begyndelsen af 1700-tallet er Frankrig tæt på at erobre kontrollen med verdenshandelen gennem besiddelse af store koloniområder i Nordamerika og Indien, men Englands kontrol med søvejene trænger efterhånden Frankrig tilbage.
Frankrig er allieret med Spanien, men er bekymret for hvorvidt Spanien accepterer fransk ekspansion i Amerika.
1700-tallet er præget af krige mellem Frankrig og England om kontrollen over Nordamerika og Indien.
I begyndelsen af 1700-tallet er Frankrig ved at opnå kontrol over Nordamerika med kolonier i både nord og syd, Canada og Louisiana.

Kampen om Nordamerika, 7-årskrigen: 1756–1763
I 1759 erobrer englænderne Quebec og får dermed kontrol over Canada.
New France overgiver sig i 1760 og England har dermed erobret kontrollen over Nordamerika. (Pares 1936). (Dull 2005).
Frankrig får senere revanche ved at støtte de amerikanske oprørere/frihedskæmpere mod England og USA bliver dannet i 1776.

USA`s uafhængighedskamp, 1776
Frankrig støtter USA`s uafhængighedskamp for at svække Englands kontrol med Nordamerika i 1770`erne.
"USAs" Benjamin Franklin kommer til Paris den 27 december 1776 og forhandler en handels og venskabkontrakt med Frankrigs udenrigsminister Vergennes. Kontrakten underskrives den 6. februar 1778 og indebærer at Frankrig beslutter at støtte frihedskæmperne både financielt med 6 millioner pund, der sendes med skibet "La Concorde" og militært med 5.000 af sine bedste tropper der sendes til USA for at støtte General Washington. England taber krigen og der underskrives en fredstraktat den 3. september 1783, Versailles traktaten.

Den franske revolution 1789 og Napoleonskrigene 1804-1815
Krigene mellem Frankrig og England medfører at Frankrig ruineres og utilfredsheden med monarkiet munder ud i den franske revolution i 1789.
Efter revolutionen indleder Frankrig igen et forsøg på at erobre kontrollen med verdenshandelen i Napelonskrigene, men lider endeligt nederlag i 1815 til en koalitation ledet af England. England har vundet kampen om kontrollen med verdenshandelen der varer til Tysklands opkomst og forsøg på at trænge England tilbage i den 1. verdenskrig, 1914-1918.


Referencer: Handelsimperiers opkomst, storhedstid og fald

Allen, David 2005: French Mapping of New York and New England, 1604-1760.
sunysb.edu/libmap/coordinates/seriesa/no1/a1.htm. (Besøgt 5/5-2008).
Asher, E.L. 1960: The Resistance to the Maritime Classes: The Survival of Feudalism in the France of Colbert. Berkeley.
Berenger, Jean 1975: Finances et absolutisme autrichien dans le seconde moitié du 17e siècle. Paris. 
Bonney, Richard 1981: The King's Debts. Finance and Politics in France 1589-1661 Oxford.
Boulle, P. H., "French Mercantilism, Commercial Companies and Colonial Profitability", in (ed.) Blusse, L. & Gaastra, F., Companies and Trade - Essays on Overseas Trading during the Ancien Regime, Leiden (1981) pp. 97-118.
Braudel, Fernand 1992: The Wheels of Commerce. Civilization and Capitalism: 15Th-18th Century -Volume 2.  
Dull, Jonathan R. 2005: The French Navy and the Seven Years' War.
(France Overseas: Studies in Empire and Decolonization). University of Nebraska Press. (GB). 
Findlay, Ronald & Kevin O'Rourke 2007: Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium. Princeton. (PDF).
Konvitz, Josef W. 1987: Cartography in France, 1660-1848: Science, Engineering, and Statecraft. forord af Emmanuel Le Roy Ladurie. (GB).
Moor, J.A. de & H.Wesseling eds. 1989: Imperialism and war. Leiden. 
Pares, Richard 1936: War And Trade In The West Indies 1739-1763.
Routledge. New edition 1963, reprint of 1936 edition. Oxford: Clarendon Press. (GB). 
Ross, R.J. and Telkamp, G.J. eds. 1994: Colonial Cities: Essays on Urbanism in a Colonial Context (Comparative Studies in Overseas History). Springer.

Versailles slottet.
Video: From the documentary Versailles, la visite.
Producer: Montparnasse Multimedia.
(youtube.com/...).
Havnebyen Brest.
Frankrig vælger byen som den taktisk vigtigste flådehavn som udgangspunkt til at erobre kontrollen med den Engelske Kanal fra England.

Bohn, Michael 2008: verdenshandel.dk. netgrafik.com

 design: netgrafik.com Koncept Kronologi Teori Referencer Links  Indeks  Debat  Kontakt

 Til forsiden  Tilbage  Næste side