Indledning m Portugal  m Spanien mHolland mFrankrig m England m USA m Konklusion

 The City Canal i London. Transportcenter for Englands handel med Indien.

Indledning

Fra Middelhavshandel til verdenshandel og globalisering
Efter det vestromerske riges opløsning er Byzans Europas førende handelscenter. Byzans er drivkraft i udviklingen af Europas handel. Med Venedig som mellemstation sælges Asiens luksusvarer, silke og krydderier, til det øvrige Europa. Venedig skaber udvikling i Mellem- og Nordeuropa, hvor fire byer bliver førende handelscentre: Augsburg i det sydtyske område, Southampton i Sydengland, Brügge i det belgisk flamske område og Troyes i det franske Champagne område

Da Byzans er truet af tyrkisk ekspansion anmoder kejseren om pavens hjælp og der organiseres flere korstog i Europa. Det første korstog erobrer Jerusalem i 1099.

Korstoget i 1204 anvender Venedig til at erobre magten over Byzans, ved at kræve at korsfarerne angriber Byzans, som betaling for deres transport med Venedigs skibe. I 1204 erobrer Venedig og tempelridderne Byzans og vesteuropæiske magter får dermed kontrol med handelsvejene til Asien via Middelhavets handelsruter. I 1300-tallet kontrollererer Venedig, Firenze og Genova Europas handel med varer fra Asien og Afrika,

Korstogene mislykkedes og i 1453 erobrer tyrkerne Konstantinopel og får dermed kontrol med Europas handelsveje til Asien. De europæiske handelsinteresser får dermed et øget incitament til at finde en alternativ handelsrute til Asien. En søvej syd om Afrika anses for det bedste alternativ.

Søofficererne havde kun erfaring fra kystsejlads, så hvis man skulle klare sig på på åbent hav på verdens oceaner, var det nødvendigt at udvikle navigationsvidenskaben. Det vigtigste initiativ til den udvikling tages i Portugal, hvor tempelriddernes arvtagere ledet af Henrik Søfareren opretter et navigations-akademi i 1443 og begynder at organisere navigationøvelser i Atlanterhavet.

Fra Middelhavshandel til verdenshandel
I 1492 opdager Spanien Amerika, ekspeditionen ledes af Columbus fra Genova og syv år senere, i 1499, opdager Portugiseren Da Gama søvejen til Indien.
Portugal og Spaniens opdagelser indleder verdenshandelen og udvikler en global arbejdsdeling mellem Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika og senere Australien.

 

Den militære kamp om kontrol med verdenshandelen

I 1494 deler de sydeuropæiske lande Portugal og Spanien verden imellem sig med pavens velsignelse i Tordesillas-traktaten og opbygger globale handelsruter, der gør dem til 1500-tallets to førende handelsimperier.
Portugal tjener godt på krydderihandel og beskatning af handelsfolk i erobrede områder i Asien. Spanien bliver rigt på fundet af store sølvforekomster i Amerika. I 1580 får Spanien kontrol over Portugal og bliver dermed det første verdensimperium.

Magtforskydning fra Sydeuropa til Nordeuropa
Tordesillas-traktaten anerkendes ikke i Nordeuropa, der med reformationen i 1500-tallet reagerer ved at udfordre det katolske Sydeuropas monopol på verdenshandelen. Holland er under spansk overherredømme, men indleder i 1565 et oprør støttet af England.
I 1588 sender Spanien den spanske armada mod England og landtropper mod Holland for at bevare sit herredømme, men lider nederlag. (G.Parker).

Magtforskydning fra Spanien til Holland
Hollands frigørelse fra spansk overherredømme og innovativ skibsbygning medfører at Holland bliver det næste førende handelsimperium i begyndelsen af 1600-tallet. Amsterdam bliver den førende handelsby og finanscenter. Hollands rige handelsimperium udfordres af Frankrig og England, der i begyndelsen af 1600-tallet opbygger statsstøttet handelsvirksomhed for at kunne konkurrere med Holland.

Magtforskydning fra Holland til Frankrig og England
I 1672 angriber Frankrig og England Holland, men oppositionen i England sympatiserer med Holland og i 1688 invaderer Holland England og gennemfører med oppositionen en revolution, der allierer Holland og England mod Frankrig. I 1700-tallet kæmper Frankrig og England om kontrol med verdenshandelen i Nordamerika og Indien, rivaliseringen slutter med Englands sejr i 1815 i Napoleonskrigene.

Magtforskydning fra Frankrig til England
1700-tallet er præget af Frankrig og Englands kampe om verdensherredømmet. Frankrigs handelsimperium trænges tilbage i 7-årskrigen og efter Napoleonskrigene slutter med Napoleons nederlag i Waterloo i 1815 kontrollere England verdenshandelen.

Pax Britannica, 1815-1914
England kontrollerer verdenshandelen fra 1815 indtil den 1.verdenskrig begynder i 1914, hvor England udfordres af Tyskland.
I 1800-tallet giver den industrielle revolution i England store militære fordele og England udvider sine imperialistiske erobringer.

Magtforskydning fra England til USA

England og USAs forsoning -The great rapprochement
I 1890`erne bliver Englands industriproduktion og dermed potentielle militære styrke overhalet af Tysklands og USAs. England har ikke styrke til at holde begge de to store udfordrere tilbage og vælger at give efter for USAs krav om kontrol med Mellemamerika, for at kunne koncentrere sin militærmagt om at blokere for Tysklands ekspansion.

Alliancen mellem England og USA præger hele 1900-tallet, hvor først Tyskland nedkæmpes i 2 verdenskrige og derefter Sovjetunionen i den kolde krig.

De to verdenskrige mellem England og Tyskland svækker England og i perioden mellem den 1.- og 2.verdenskrig bliver USA den førende handelsmagt og dollaren bliver verdens handelsvaluta ved Bretton Woods konferencen i 1944.
USA og Sovjetunionen kæmper om verdensherredømmet i den kolde krig, fra den 2.verdenskrigs slutning i 1945 til 1989 hvor Sovjetblokken opløses.

Magtforskydning fra USA mod globalisering eller regionalisering
Med Sovjetblokken opløsning i 1989 er USA den eneste supermagt og sandsynligheden for flere verdenskrige er dermed kraftigt reduceret.
Alle betydende lande samarbejder i verdenshandelsorganisationen, World trade organisation, WTO, og nogle forskere mener derfor at verden befinder sig i en globaliseringsproces, mens andre forskere mener at handelssamarbejdet vokser mere i store regioner og derfor forudser en regionalisering, frem for globalisering.


Referencer: Handelsimperiers opkomst, storhedstid og fald

Asher, E.L. 1960: The Resistance to the Maritime Classes: The Survival of Feudalism in the France of Colbert. Berkeley.
Bregnsbo og Jensen 2005: Det danske imperium. Brøndum Aschehoug.
Boxer, Charles 1969: The Portuguese Seaborne Empire, 1415-1825.
Braudel, Fernand 1992: The Wheels of Commerce. Civilization and Capitalism: 15Th-18th Century -Volume 2.  
Brewer, J. 1989: The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783. 
Cipolla, Carlo 1985: Guns, Sails, and Empires: Technological Innovation and the Early Phases of European Expansion, 1400- 1700. Sunflower University Press.
Dollinger, P., M. Casson, D S Ault, S H Steinberg 2000: The emergence of international business, 1200-1800. Edition: reprint, illustrated. Routledge. (GB).
Faroqhi, Suraiya: The Ottoman Empire and the World Around it. (GB).
Findlay, Ronald & Kevin O'Rourke 2007: Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium. Princeton. (PDF).
Fischer, W., R. M. McInnis and J. Schneider. Eds. 1986: The Emergence of a World Economy 1500-1914, Part II: 1850-1914. (Beitrage zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Band 33). Wiesbaden: Franz Steiner Verlag. (Her: Ref. i PDF).
Greif, A. 2006: Institutions and the path to the modern economy: lessons from medieval trade. New York : Cambridge University Press.  (Flere referencer).
Hattendorf, John Editor-in-Chief 2007: The Oxford Encyclopedia of Maritime History. 4 Volume Set. (CW).
Held, David et al. 1999: Global Transformations. (CW).
Israel, Jonathan 1989: Dutch primacy in world trade, 1585-1740. Clarendon Press. (GB).
Kellenbenz, Hermann 1990: Die Fugger in Spanien und Portugal bis 1560. Ein Großunternehmen des 16. Jahrhunderts. 2 Bde., München 1990. 2 Bde. (LL). (B).
Kennedy, Poul. 1976: The Rise and Fall of British Naval Mastery. 
Lane, Frederic 1950: "Force and Enterprise in the Creation of Oceanic Commerce." In: The Tasks of Economic History. (Supplemental issue of the Journal of Economic history 10, pp. 19-31. (GB).
Lopez, Robert S. 1972: Commercial Revolution in the Middle Ages. Prentice Hall. (GB).
Parker, Geoffrey 2000: The Grand Strategy of Philip II. Yale University Press.
Tracy, James 1990: The Rise of Merchant Empires. (GB)
Wallerstein, Immanuel 1974: The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York. (Se også tidsskriftet JWSR).

Bohn, Michael 2008: verdenshandel.dk. netgrafik.com

 design: netgrafik.com Koncept Kronologi Teori Referencer Links  Indeks  Debat  Kontakt

 Til forsiden  Tilbage  Næste side