Indledning m Portugal  m Spanien mHolland mFrankrig m England m USA m Konklusion

 
Danmarks handelsimperiums opkomst, storhedstid og fald
 
Danmark tjener godt på øresundstolden og begynder at opbygge et handelsimperium i begyndelsen af 1600-tallet, med kolonier i Indien, Afrika og Østindien.
 
Danmarks handelsekspansion bremses af Holland og blokeres afgørende med Englands erobring af den dansk flåde i 1807.

Søslag Danmark England.
Maleri af Eckersberg.

Christian IV: 1577-1648.
Søn af Frederik 2. og dronning Sophie af Mecklenburg. Han krones til konge i 1596.
Maleri af Pieter Isaacsz 1610.
kilde: www.riksarkivet.no...
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Byplanlægning
Christian IV tager initiativ til etablering af de funktioner, der kan gøre København til et førende handelscenter, der kan konkurrere med Holland. bl.a.: havnefaciliteter, handelsbygning og støtte til forbedring af navigation ved udvikling af astronomien.

1: Havnefaciliteter: Holmen.
2: Handelscenter: Børsen.
3: Astronomi: Rundetårn.

Holmen i København.
Børsen i København.
I 1620 begynder opførelsen af Børsen inspireret af hollandsk renæssancestil.
Bygningen fungere først med butikker, lager og kontorer. I 1857 bliver bygningen indrettet til en moderne børs af arkitekten H.C. Stilling.

Christian IV besøger Tycho Brahe i 1592. Maleri af Eckersberg, 1831.

Tycho Brahe foreslår at han skal undervise i navigation og kongen modtagr et mekanisk "planetarium".

Uranienborg og Stjerneborg.
I 1576 fik Tycho Brahe øen Hven af Frederik II til at bygge bolig og observatorium, Uranienborg og Stjerneborg
I 1592 besøgte den 15-årige Christian IV Uranienborg, men fem år senere blev uenighed mellem Christian IV og Tycho Brahe årsag til at Tycho Brahe bliver forvist.
I 1637 påbegyndes bygningen af et nyt observatorium, Rundetaarns Observatorie.

 

Tycho Brahe biografi.
I 1569 studerer og forsker Tycho Brahe i Augsburg, der på det tidspunkt er en af Europas førende handelsbyer samtidig med Venedig og Antwerben.
I 1571 flytter Tycho ind på Herrevad, der har et astronomisk observatorium. Erfaringerne herfra anvendes ved bygningen af Uraniborg i 1576.

I 1601 dør Tycho Brahe og han begraves i Prag. På gravstenen er skrevet på latin, oversat til dansk:" Hverken magt eller rigdom, men kun kunstens og videnskabens vælde består."
rundetaarn.dk/dansk...

Rundetaarns Observatorie.
Fra 1637 til 1642 bygges Rundetaarns Observatorie.
rundetaarn.dk/dansk/observatorium...
 
I 1675 opfører England et observatorium i  Greenwich.
gutenberg.org/dirs...
 
Se også cozmo.dk/almanak

Danmarks handelsimperium

 

Merkantalistisk handelspolitik
Hollands handelssucces får Danmark til at reagere med at oprette et Dansk Østindisk Kompagni i 1616, der er inspireret af det hollandske kompani (VOC). I 1620 får Danmark lov til at oprette en handelsstation i Trankebar på Indiens sydøstkyst, i en alliance med den lokale fyrste, der ønsker en modvægt mod Portugal.

Financieringen af det danske handelsimperiums opkomst foregår bl.a. ved Hollands betaling af øresundstold, idet søhandelsruten gennem Øresund har stor økonomisk betydning for Holland, der forsynes mod korn og tømmer fra østersøområdet. (Petersen 1983:295). (Tielhof 2002).

Det spirende danske handelsimperiums ekspansionen bliver hurtigt blokeret af Holland, der beslutter at hjælpe Sverige med at erobre halvdelen af Danmark. Det Dansk-norske rige kontrollerer Sveriges mulighed for at sejle ud på verdenshavene, så opbygningen af et svensk handelsimperium krævede at svenskerne eliminerede Danmarks kontrol med Øresund. Sverige har her en fællesinteresse med Holland, der gerne vil undgå at betale øresundstold.

I 1659 bestemmer en alliance mellem Holland og England, med støtte fra Frankrig, hvordan herredømmet over Øresund og Østersøen skal varetages, i den tredje Haagerkoncert 25 juli 1659. (Lauring 1980:109). 

Danmarks Østindiske Kompagni
Organiseringen af Danmarks Østindiske Kompagni bliver inspireret ud fra det hollandske kompagni, VOC, men regnskabsførelsen er bedre i det danske kompagni, fordi VOC ikke har kostprisberegning. (Glamann 1958:316-7).
I 1732 bliver Danmarks handel med Indien reorganiseret med oprettelsen af Dansk Asiatisk kompagni. (Feldbæk 1969:9). I 1732 bliver Danmarks handel med Indien reorganiseret med oprettelsen af Dansk Asiatisk Kompagni. (Feldbæk 1969:9).
Trankebar er dansk indtil kolonien sælges til Englands Østindiske Kompagni i 1845. (Feldbæk 1969:9).

I 1916 køber USA Dansk Vestindien. (UM).

 


 

Referencer: Danmarks handelsimperiums opkomst, storhedstid og fald

Christensen, A.E. red. 1982: Danmarks historie. Bind 4: Feldbæk, Ole. 
Bregnsbo og Jensen 2005: Det danske imperium. Brøndum Aschehoug.
Anmeldelse: historie-online.dk/nyt ...
Due Nielsen, Carsten, Ole Feldbæk, Nikolaj Petersen 2001: Dansk udenrigspolitiks historie. Bind 1. Kbh.: Danmarks Nationalleksikon. 
Engberg, Lars 1974: De så det ske: Englandskrigene 1801-14. København.
Findlay, Ronald & Kevin O'Rourke 2007: Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium. Princeton. (PDF). 
Feldbæk, Ole 1969: India trade under the Danish Flag 1772-1808. Studentlitteratur.
Feldbæk, Ole (ed.) 1991: Dansk identitetshistorie, 1-4. Kbh.: Reitzel 1991-92.
Glamann, Kristof 1958: Dutch Asiatic trade, 1620-1740. CPH.
Side 314-322, danish summery.
Hornby, Ove. 1980. Kolonierne i Vestindien. Kbh: Politiken 
Jespersen, Knud J. V:, For dyd, tro tjeneste og mandige bedrifter. De danske ridderordner og enevældens rangdelte samfund. Fra Korsridder til Ridderkors. Elefantordenens og Dannebrogordenens historie , Bencard, Mogens, og Tage Kaarsted (Odense 1993) 57-102. 
Lauring, Palle 1980: Svenskekrige og enevoldsmagt (1648-1683). Kbh. 
Lind, Gunner 1996: Gamle patrioter. Om kærlighed til fædrelandet i 1600-tallets Danmark. Søfart. Politik. Identitet. Tilegnet Ole Feldbæk. Handels- & Søfartsmuseet på Kronborg. Søhistoriske Skrifter 19, Jeppesen, Hans et al. (Viborg 1996) 91-116. 
Lockhart, Paul Douglas 2007: Denmark, 1513-1660: The Rise and Decline of a Renaissance Monarchy. Oxford University Press. (GB). 
Petersen, Erling Ladewig 1983: Skandinavien og de europæiske kapitalmarkeder 1550-1650. Side 287-300 i Ole Feldbæk og Niels Thomsen red.: Festskrift til Kristof Glamann. Odense Universitetsforlag. 
Steensgaard, Niels 1983: Undervejs til et overblik. Nogle betragtninger over den sidste menneskealders studier i asiatisk handelshistorie. Side 301-314 i Ole Feldbæk og Niels Thomsen red.: Festskrift til Kristof Glamann. Odense Universitetsforlag.
Om opgøret med eurocentrismen i dansk historieforskning, med K.Glamann som pioneer, der inspireret af antikolonialistiske bevægelser og engelske historikere gør op med eurocentrismen.
Tamm, Ditlev 1987: Christian den fjerdes kanslere. Kbh.
Tielhof, Milja van 2002: The 'mother of All Trades': The Baltic Grain Trade in Amsterdam from the Late Sixteenth to the Early Nineteenth Century. (GB). 
Review: eh.net/bookreviews/library/0666.  

Danmark i krig mod Sverige.
Slaget i Øresund den 29. oktober 1658.
(Tegning af Willem van der Velde. Kilde: Orlogsmuseets arkiv)
1658: Sveriges hær går over det isbelagte Storebælt og angriber Sjælland.
Sverige vinder krigen og tvinger i Roskildefreden Danmark til at at afstå Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslen, Trondheim og Bornholm.
Krigen genoptages senere på året og Danmark generobrer Bornholm.
Slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677, Admiral Niels Juel besejrer den svenske flåde.
(Maleri af Viggo Faurholt, Orlogsmuseets arkiv).
Englænderne sejler med den erobrede danske flåde den 21.oktober 1807.
(Engberg 1974:135).

Bohn, Michael 2008: verdenshandel.dk. netgrafik.com

 design: netgrafik.com Koncept Kronologi Teori Referencer Links  Indeks  Debat  Kontakt

 Til forsiden  Tilbage  Næste side