Portugals handelsimperium
 

Initiativ og teknologisk innovation
I 1443 opretter Johan I`s søn Henrik Søfareren et navigations-akademi i Sagres og indleder oceane flådeøvelser, der i 1499 fører frem til opdagelsen af søvejen til Indien.

Oprindelig akkumulation
Portugal ekspanderer i begyndelsen af 1400-tallet med erobring af ressourcer i Afrika, især guld, elfenben og slaver. En del af ressourcerne anvendes til at finansiere bestræbelserne på at opdage søvejen til Indien og tage kampen op mod Venedigs monopol på krydderihandelen.
Portugals vej til handelsimperium: I 1415 erobrer Johan I Ceuta på Marokkos nordkyst for at få kontrol med handelen, men guld-karavanerne ændrer blot deres slut bestemmelsessted. I 1418 opdages Madeira som bliver en vigtig base og sukkerkoloni.

Teknologi og navigation
Den 2.logistiske revolution: I 1430 udvikles skibstypen karavellen, som er det første skib som er i stand til at foretage oceangående sejladser og dermed gør opdagelsesrejserne teknisk mulige. Karavellen kombinerer råsejl som giver høj hastighed i medvind og latinersejl som gør det muligt at sejle tæt op mod vinden.

I 1443 opretter Johan I`s søn Henrik Søfareren et navigations-akademi i Sagres, som er Europas sydvestligste pynt og dermed er geografisk velplaceret til opdagelsesrejser ned langs Afrikas vestkyst. Her samler han nogle af de førende forskere indenfor navigations-forskningen og udfører hemmelige navigationsøvelser i Atlanterhavet. I 1471 krydser kaptajn Esterao Gomes ækvator og mister dermed muligheden for at navigere efter nordstjernen. Det bliver nu et vigtigt problem at udvikle en ny metode til at bestemme på hvilken breddegrad man befinder sig. Kong John II nedsætter en kommission, som finder ud af at man ligeså godt kan navigere efter solens middagshøjde. Med støtte fra genuensiske condottieri (lejesoldater) oprettes kolonier på Madeira, Azorerne og på Afrikas vestkyst.

Ekspansion og magtkamp
I 1453 erobrer tyrkerne Konstantinopel hvorved Venedigs stærke handelsposition i import af krydderier svækkes. Tyrkernes ekspansion bremses først i 1571 i søslaget ved Lepanto

Portugal og Spanien deler verden
I 1455 får Portugal pavens godkendelse til rettighederne til territorier i Afrika og sikrer sig dermed kontrol med søvejen til Indien syd om Afrika..
The Bull Romanus Pontifex, January 8, 1455.

I 1476 angriber Portugal Kastilien (Spanien) men lider nederlag.
I Alcacovas-Toledo-traktaten (1479) opgiver Portugal krav på Canarieøerne. I 1481 har Afrikansk guld fordoblet kong John II`s indkomst, men omkring år 1500 stopper guld-boomet og falder fra 50% af kongens indkomst til 15%.

I 1487 runder Bartolomeu Diaz Afrikas sydspids, som han kalder for Stormenes Forbjerg og sejler et stykke op langs Afrikas østkyst. Senere ændres navnet Stormenes Forbjerg til Kap det Gode Håb fordi man nu har formodning om at man har fundet søvejen til Indien. Dette bekræftes af spionen Covilha der forklædt som arabisk handelsmand rejste til det arabiske handelsimperiums sydligste handelsby Sofala på Afrikas østkyst ved Zambezi-flodens udløb 2000 km nord for fra Kap det Gode Håb.

I 1494 indgår Portugal og Spanien Tordesillas-kontrakten hvor de deler verden op i interessesfærer i en nord-syd linje som trækkes 300 sømil øst for Azorerne. Den portugisisk-spanske opdeling af verden mindsker gnidninger og skaber en interesse i at forsvare monopolet mod Holland, England og Frankrig. Lissabon bliver en førende havneby.

I 1497 tvinger Portugal jøderne til at vælge mellem at konvertere til katolicismen eller gå i eksil. Mange jødiske handelshuse vælger at rejse til andre steder i Europa, bl.a. Holland hvis handel med krydderier, sukker og ædelstene styrkes.

Vasco da Gama finder søvejen til Indien
I 1497-1499 opdages søvejen til Indien af Vasco da Gama. Han sejler fra Lissabon den 8.juli 1497 med en flåde på fire skibe og 170 mand. I 1498 når han frem til Mocambique hvor han møder arabiske handelsfolk og herfra tager det en måned at sejle til Calicut i Indien, som han når den 21.maj. Arabiske handelsfolk prøver forgæves at forhindre portugiserne i at købe krydderier. Calicut`s hersker (zamorin) betrager Vasco da Gama`s gaver som simple. Den indiske zamorin giver Vasco da Gama et brev med hjem til kong Manuel I der meddeler hvilken varer han ønsker, nemlig guld, sølv, koral og skarlagen.
Hjemrejsen begynder den 29.august 1498 og i juli 1499 vender Vasco da Gama hjem til Lissabon med krydderier og ædelstene. Hans ekspeditionsudgifter blev dækket ind 60 gange.

Kong Manuel I organiserer hurtigt en ny ekspedition med Pedro Alvares Cabral som leder. I foråret 1500 sejler Cabral på vej mod Indien, på vejen følger han den nyopdagede sejlrute, som følger det sydlige Atlanterhavs havtrømme, som cirkulerer mod uret og den 22.april støder han derfor tilfældigvis ind i et nyt landområde, som får navnet Brasilien. Cabral etablerer en fast handelsforbindelse mellem Portugal og Indien. Europas adgang til Indien er ikke længere blokeret af tyrkerne og man er nu klar over at det er en ny verden Columbus har opdaget. Hermed indledes den transoceane euroasiatiske søhandel.

Geografi, navigation og søhandel:
Monsunvinde og transporttid. I begyndelsen af 1500-tallet gør Portugiserne vigtige erfaringer med monsunvindene i det Indiske Ocean og finder ud af at de blæser fra sydvest fra april til oktober og fra nordøst fra oktober til april. Udnyttelsen af viden om vindforholdene forkorter transporttiden til Indien.

Det portugisiske søherredømme trænger araberne tilbage:
I begyndelsen af 1500-tallet knuser portugiserne arabernes flådemagt fuldstændigt. Kongen kalder sig nu for erobrer og hersker over handelen med Etiopien, Arabien, Persien og Indien. Portugal indfører som de første søpas i det Indiske Ocean. De kan købes af købmænd fra andre lande, som ønsker at handle uden at blive angrebet af den portugisiske flåde.

Portugals handel i Nordeuropa:
Portugal vælger Antwerben som deres nordlige entrepot til salg af deres orientalske varer på grund af byens centrale placering for veletablerede handelsruter. Portugal importerer blandt andet mange kobber-kanoner fra Antwerben, våbenimport bliver ikke beskattet. Det viser sig at kobberkanoner er bedre end jernkanoner fordi jernkanoner har en tendens til at sprække eller eksplodere når de bliver affyret.

Venedig allierer sig med araberne mod Portugal
I 1501 ankommer det første portugisiske skib lastet med krydderier til Antwerben, herefter er Venedigs monopol på krydderihandelen brudt. Portugal underretter officielt Venedig om fundet af søvejen til Indien og tilbyder handelsprivilegier i Lissabon, men Venedig afslår og allierer sig med araberne om at holde portugiserne væk fra Indien. Portugal hjælper samtidigt Venedig mod Tyrkerne. I 1502 udsteder paven en bulle, som giver Portugal monopol på søruten syd om Afrika til Indien.

Portugal søger alliancepartnere: I Indien allierer Portugal sig med sultanerne af Cochin og Cannanor. Calicut`s hersker bevarer sin alliance med araberne. Inderne er ikke i stand til at udnytte europæernes interne stridigheder.I 1502 begiver Vasco da Gama sig ud på sin anden rejse til Indien med en flåde på 15 skibe. På vejen indgår han en alliance med kong Kilwa i østafrika rettet mod de muhamedanske købmænd. I Indien bombarderer han byen Calicut og ødelægger en arabisk handelsflåde som ligger på reden.Calicut angriber Cochin og portugiserne flygter. I 1503 får portugiserne forstærkninger og en muslimsk flåde bliver ødelagt ved Cannador.

De asiatiske bystater som ikke havde noget bagland, men var afhængige at tilførelse af fødevarer transporteret af skibe, blev særligt hårdt ramt af portugisernes erobring af søherredømmet. Det er f.eks. denne erkendelse der får Aceh sultanerner til at søge at erobre deres bagland. Den portugisiske indtrængen sætter dermed en politisk kædereaktion i gang i Asien. Asien:I 1503 ankommer Alberque til Indien for et etablere en portugisisk base.Europa: Buda-traktaten:I august 1503 indgås den 1.store internationale traktat som stadfæster et et nyt internationalt statssystem mellem Portugal, Venedig, Spanien, England, Ungarn, Polen, Moldavien, Rhodos og pavedømmet.. (Se også 1648). Europa:

I 1504 halverer Portugal prisen på peber og forbruget stiger kraftigt.

Asien: I 1505 udnævner kong Manuel Francisco de Almeida til den første vicekonge af Indien med den opgave at sikre indiens-handelen. Han får 22 skibe og 2500 mand stillet til opgaven. Han bygger en stenfæstning i Cochin i sydindien til at forsvare handelsvældet med. Calicut samler en angrebsflåde, men den bliver overvundet af artilleriet fra 11 portugisiske skibe. (Almeida afløses af Albuquerque i 1509). Francisco de Almeida`s strategi går ud på ikke at bygge ret mange fæstninger fordi han mener at de er for svære at forsvare. (Se også Albuquerque`s strategi i 1509).

Asien 1507: Kampen om søherredømmet: En flådestyrke under Albuquerque`s ledelse indtager Hormuz som kontrollerer indsejlingen til Persergolfen.Venedig og Ægypten bygger en flåde til at forsvare Rødehavet med. I 1507 sendes en flåde med mindst 15000 mand ud fra Ægypten, under ledelse af admiral Mir Hussain, for at knuse portugiserne, men i 1509 bliver den besejret ud for Diu. Muslimernes søkrigsførelse er forældet og de trænges tilbage mod Malacca-halvøen. Efter at de ottomanske styrker og mamlukkerne er besejret er vejen åbnet for erobringen af Afrika, Asien og Amerika. (Tyrkernes sidste ekspansionsforsøg standses i slaget ved Lepanto i 1571). Det lykkedes dog ikke Portugal at bryde den muslimske handelsmagt helt, idet en betydelig del af importen af kryddernelliker fortsat transporteres til Europa af de traditionelle handelsruter.

Indien 1509: Albuquerque bliver ny vicekonge af Indien. Han opretter en permanent flåde i det Indiske Ocean og organiserer et fremstød mod Molukkerne i det østlige Indonesien, de egentlige krydderiøer. I modsætning til Almeida ønsker Albuquerque at bygge kystfæstninger for at få kontrol med baglandet. Han mener ikke at et herredømme, som alene er funderet på kontrol med søvejene kan vare ved. I 1510 forsøger han at erobre Calicut, men han taber og opretter en hovedby i Goa, som snart overtager Calicut`s position som den vigtigste havn. I 1511 erobrer han Malacca`s og områdets handelsnet. (Venedig svækkes yderligere). Albuquerque sender budbringere til Siam, Pegu (Burma), Kina og Moluccerne. Omkring 1515 når den første portugiske karavelle frem til Canton i Kina. I 1513 prøver Albuquerque forgæves at erobre Aden ved indsejlingen til Rødehavet. I 1515 anlægger han et fort ved Hormuz. Portugals søherredømme over det Indiske Ocean er nu sikret.

I 1517 indleder tyrkerne en modoffensiv mod portugiserne for at få kontrol over der Indiske Ocean, Rødehavet og den Persiske Golf.

I 1518 indfører kong Manuel inquisitionen som en del af hans ægteskabskontrakt, men de nykristne jøder opnår tolerance gennem en kæmpe bestikkelse. Han svigter sit løfte og mange jøder flygter til Holland, Italien og Frankrig.

I 1580 kommer Portugal under Spansk overherredømme og Spanien bliver den næste førende handelsmagt.

 Bohn, Michael. 2005: Verdenshandel.dk  Netgrafik.com. Side 3.1.