Indledning
 
Fra Middelhavshandel til verdenshandel og globalisering
I 1300-tallet kontrollererer Venedig og Genova Europas handel med varer fra Asien og Afrika, men i 1453 erobrer tyrkerne Konstantinopel og får dermed kontrol over Europas handelsveje til Asien. Dermed styrkes Venedigs og Genovas interesse for at opdage alternative handelsruter til Asien. I Portugal begynder Henrik Søfaren at finde søvejen til Indien og i 1499 vender hans efterfølger Vasco da Gama tilbage til Portugal efter kortlægning af søvejen til Indien. I 1492 opdager Columbus Amerika og verdenshandelen vokser frem.

Den militære kamp om kontrol med verdenshandelen
I 1494 deler Spanien og Portugal verden imellem sig med pavens velsignelse i Tordesillas-traktaten. Med reformationen i Nordeuropa i 1500-tallet begynder de Nordeuropæiske lande at udfordre det katolske sydeuropas monopol på verdenshandelen. I begyndelsen af 1600-tallet trænger Holland Portugal og Spanien tilbage og i 1672 trænges Holland tilbage af Frankrig og England.
I 1700-tallet kæmper Frankrig og England om kontrol med verdenshandelen i Amerika og Indien, rivaliseringen slutter med Englands sejr i 1815 i Napoleonskrigene.

Pax Britannica
England kontrollerer verdenshandelen fra 1815 indtil den 1.verdenskrig hvor England udfordres af Tyskland.
I perioden mellem den 1.- og 2.verdenskrig bliver USA den førende handelsmagt. Næste side: Venedigs handelimperium

 Bohn, Michael. 2005: Verdenshandel.dk  Netgrafik.com. Side 1.1.