Englands handelsimperium
 

Englands handelspolitik og ideologi
Sir Walter Raleigh formulere sin opfattelse af formålet med Englands udenrigspolitik omkring år 1600: "Den der har herredømmet over havet kontrollerer handelen, og den der kontrollerer handelen behersker verdens rigdomme og som konsekvens deraf selve verden".

Englands ekspansion 1588-1815
Fra 1588 til 1815 trænger England de øvrige handelsmagter tilbage, i 1588 Spanien, i 1672 Holland og i 1700-tallet Frankrig, som taber definitivt i 1815 i napoleonskrigene .
Englands ekspansion begynder med eksport af uld til Flandern i det belgiske område i 1400-tallet og plyndring af spanske sølvtransporter fra Amerika i 1500-tallet.

The glorious revolution
I 1668 allierer det engelske handelsborgerskab sig med hollænderne og afsætter kong Charles II som henrettes. Hollænderen Wilhelm of Orange bliver konge. England er allieret med Holland mod Frankrig indtil 1715.

Pax Britannia: 100-års freden, 1815-1914
I perioden fra Englands sejr over Frankrig i 1815 til den 1.verdenskrig i 1914 behersker England verdenshandelen, Pax Brittania. (Polanyi).
England bliver først militært udfordret igen i 1914 af Tyskland i den 1.verdenskrig. I den 2.verdenskrig må England som modydelse for USAs hjælp i krigen mod Tyskland, give USA adgang til det engelske verdensmarked og USA bliver den førende handelsmagt..

England trænges tilbage af Tyskland og USA bliver den førende handelsmagt i perioden 1900-1945

England mod Tyskland 1914 og 1939
År 1900 har både Tysklands- og USAs industriproduktion overhalet Englands og England er nødt til at vælge at give indrømmelser til en af de to nye ekspanderende magter for at kunne afbalancere den nye geopolitiske situation.
Tysklands imperialister kræver ekspansion ind i Østeuropa for at få kontrol over ressourser til industrien, men England blokerer for Tysklands ekspansion. For at tvinge England til at give indrømmelser beslutter Tyskland sig i år 1900 for at bygge en højsøflåde, der skal være i stand til at blokere for Englands handel via de transoceane søveje. England og Tysklands rivalisering udkæmpes under den 1. verdenskrig 1914-1918 hvor
England bliver allieret med USA.

England og USA
I 1939 søger England igen at blokere for Tysklands ekspansion og den 2.verdenskrig begynder, 1939-1945.
USA beslutter at hjælpe England mod at få lige andel i det engelske handelsimperium. Betingelserne besluttes i lån-leje aftaler.
Ved den 2.verdenskrigs afslutning i 1945 bliver USA den næste førende handelsmagt.

 Bohn, Michael. 2005: Verdenshandel.dk  Netgrafik.com. Side 1.2.