USAs handelsimperium

 

Den Amerikanske borgerkrig
I 1865 besejrer Nordstaterne Sydstaterne og USA får styrke til at indlede en global ekspansion. Det besluttes at opbygge en strategisk flådemagt baseret på de konklusioner Alfred T. Mahan når frem til i sin analyse af flådemagtens historie.
I 1890 udgiver Alfred T. Mahan sin analyse af flådemagtens historie. The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783. Analysen konkluderer at vejen til at blive en stormagt kræver opbygning af en stærk flådemagt.

USA trænger Spanien tilbage
USA begynder sin globale ekspansion i 1898 ved at trænge Spanien væk fra Philipinerne, Puerto Rico og Cuba. Se også Monroe-doktrinen 1806 om USAs krav på Sydamerika.

USA får andel i Englands imperium
Under den 1.verdenskrig allierer USA sig med England og ved krigens afslutning i 1918 vokser USAs indflydelse på verdenspolitikken.

Under den 2.verdenskrig giver England USA adgang til det engelske handelsimperium, som modydelse for USAs hjælp til England i krigen mod Tyskland.

I 1939 forlanger USA tilladelse til at bygge militærbaser i Newfoundland, British Guiana, Bermuda, Bahama, Jamaica, Antigua, St.Lucia, og Trinidad i 90 år, som modydelse for 50 ældre destroyere til Englands krig mod Tyskland. (Horn 1945:212).

Aftalen om USAs lige adgang til det engelske imperium aftales mellem Roosevelt og Churchill den 12/8-1941 og formalisers i "the Anglo-American Mutual Aid Agreement", populært kaldet for leand-lease agreement, vedtaget 23/2-1942. Kontrakten tiltrædes senere af medlemmer af F.N. (Horn 1945:182).

Fra 1913 til 1935 fordobles USAs import fra kolonilandene og USA får dermed en politisk interesse i at få militær kontrol over de strategisk nødvendige resourcer, blandt andet tin, mangan og gummi. (Horn 1945:222),

Mod den 2.verdenskrigs afslutning i 1944 overtager USA den førende økonomiske position, der formaliseres i Bretton Woods konferencen og dollaren afløser det engelske pund som verdens handelsvaluta.

Den kolde krig, 1945-1989
I februar 1945 afholdes Yalta-konferencen hvor Churchill, Roosevelt og Stalin deler verden i interessesfærer. Sovjetunionen får kontrol over Østeuropa og USA indflydelse i Vesteuropa. I august 1945 mødes de allierede til Potsdam-konferensen hvor Tyskland og Japan deles. Verden bliver bipolær i en øst- og vestblok organiseret i Warszawapagten og NATO. USA financierer genopbygningen af Vesteuropa og Japan med marschall hjælp.

Globalisering/Amerikanisering
I 1989 slutter den kolde krig og dermed den bipolære verden, USA er nu den eneste militære- og økonomiske supermagt.
Sovjetunionens opløsning medfører at USA`s allierede i Vesteuropa og Østasien opnår større uafhængighed fordi de ikke længere er ligeså afhængige af USA`s militære beskyttelse mod Rusland.
 Bohn, Michael. 2005: Verdenshandel.dk  Netgrafik.com. Side 8.1.