Indhold
 

Spaniens vej til stormagt,
Spanien/Habsburgerne får kontrol over Nordeuropas største havn Antwerben.
Opdagelsen af Amerika fører til opdagelsen af store sølvårer i Sydamerika omkring 1550.

Spaniens storhedstid, 1550-1600.
Spanien får kontrol over Portugal 1580-1640.

Spanien trænges tilbage af Holland, Frankrig og England
Spanien mister kontrol over Nordeuropa ved den spanske armadas nederlag i 1588.
Holland og England trænger Spanien tilbage og Holland bliver førende handelsmagt i 1600-tallet.
Under den spanske arvefølgekrig, 1700 får Frankrig indflydelse over Spanien, men Spanien er stadig en væsentlig sømagt i 1700-tallet.

Indhold 

1:2

Næste side

Bohn, M. 2004: Verdenshandelens historie. Verdenshandel.dk