Sevilla i slutningen af 1500-tallet.
Floden Guadalquivir kan besejles til Middelhavet
(Kilde: Seville Universal Exposition Theme Pavilion. Navigation. Expo92, side 45. Madrid, Museo de Amèrica)
.
Sevilla en el siglo XVII. Sánchez Coello.

Det spanske århundrede, 1550-1650
Columbus` fra Genova opdager Amerika i 1492.

I 1561 gør Felipe II Madrid til Spaniens hovedstad.
Spaniens opdagelse af sølvminer i Sydamerika medfører at Spanien bliver førende handelsmagt i midten af 1500-tallet. Spanien/Habsburgerne har kontrol over Antwerben, der er verdens største havn indtil hollænderne erobrer indsejlingen til Antwerben og Amsterdam bliver den førende handelsby.