Indhold
 

Det portugisiske handelsimperiums historie kan deles i tre faser:

1: Portugals opkomst:

Der akkumuleres værdier gennem erobringer i Afrika. Der udvikles den oceangående skibstype karavellen. Navigationskundskaberne forbedres.

2: Portugals storhedstid:
Kontrol over krydderi-handelen mellem Lissabon, Indien og Antwerben.

3: Portugals Fald:
Portugal trænges tilbage af Spanien, Holland, Frankrig og England.

Indhold 

3:2:1
Bohn, M. 2004: Verdenshandelens historie. Verdenshandel.dk