Teori
 
Siden Portugals opdagelse af søvejen til Indien og Spanines opdagelse af Amerika har verdenspolitikken været koncentreret om kampen om kontrol med verdens ressourcer og søveje.

Verdenshandelens historie kan opdeles i perioder, der er karakteriseret ved de lande der skiftes til at have overherredømmet over en betydelig del af verdenshandelen. Følgende seks lande har på skift haft overherredømmet over verdenshandelen: Portugal, Spanien, Holland, Frankrig, England og USA. Andre lande har aspireret til at blive førende handelsmagter, men er af forskellige årsager sakket agterud i udviklingen. Kina var førende indenfor navigation, men Kinas handelsekspansion sluttede i 1400-talet.

Optakten til verdenshandelens historien begynder med handelsbystaterne i det nordlige Italien med Firenze, Genova og Venedig som de førende handelsmagter.

Teori 

1:2

Næste side

Bohn, M. 2004: Verdenshandelens historie. Verdenshandel.dk