Hollands Østasiatiske Kompagni
Vereenigde Ost-Indische Compagnie, VOC, grundlægges år 1602  
VOCs lagerbygninger og skibsværft i Amsterdam.
(North Wind Picture Archives, Her: Clark, C.C. 2005, vol.1:80).
De hollandske skibstype "fløjten" er konkurrencedygtig fordi det kræver en relativ lille besætning at manøvre skibene.